Paviljoen Buiten

Buiten heeft veel meer
 

 

Natuur


De Kromme Rijn staat bekend is om zijn rijke diversiteit aan zeldzame planten en typische moeras- en weidevogels, vissen, amfibieën en ringslangen. Het gebied heeft langgerekte plassen en brede sloten (petgaten), met daartussen de legakkers.

In dit waterrijk gebied komen wel achttien soorten vissen voor, waaronder de bittervoorn en de kleine en grote modderkruiper. Van de amfibieën komen de bruine kikker, de heikikker, de groene kikker, de rugstreeppad en de kleine watersalamander voor. Tijdens een excursie door de natuur zullen de vissen niet met een hengel gevangen worden, maar met een heel groot schepnet. Ook de Amerikaanse hondsvis wordt gevangen. Dit is een exoot en brengt veel schade aan het ecosysteem. Hij smaakt overigens wel heerlijk!